Marika Disain OÜ teeb koostööd järgmiste tikandi tegijatega:

Nende tikitud tikandi pilte kasutan enda kameedel

 

Evelini Tikand

www.evelinitikand.ee 

Muhumoor

mari.pold1@gmail.com

 

Masime Decorative

sirjeonnis@hot.ee

 

Tiina Liinak

tiina.liinak@eesti.ee

Ostutingimused

Marika Disain OÜ, registrikoodiga 12754359 (edaspidi Kaupmees) ja Klient, kes vormistab www.marikadisain.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), lepivad kokku järgnevas:

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutamistingimustes kokkulepitust.

1.2. Kaupmehel on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Kaupmehel on õigus ühepoolselt muuta Ostutingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult kliendile

 

2. HINNAD

2.1. Toodete hinnad on eurodes 

2.2. Toodete hind ei sisalda trantsporti.

2.3. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

 

3. TOOTED JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega ja toodete värvid võivad erineda sõltuvalt ekraanist.

3.2. Leides e-poest sobiva toote, vajutab Klient nupule "Lisa korvi".

3.3. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa korvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist, muuta korvi sisu või alustada tellimist.

3.4. Kui klient soovib jätkata tellimist, vajutab nupule "Telli", mis viib järgmisele " Tellimuse" lehele.

3.5. Tellimuse lehel täidab klient ära kontaktandmed, valib sobiva toote kätte saamise viisi ning nõustub Ostutingimustega vajutades lingile "olen tutvunud ja nõustun tingimustega". 

3.6. Klient, olles üle kontrollinud oma andmed, kontrollinud üle tellimuse sisu ning kinnitanud oma Ostutingimustega nõustumist, vajutab "Esita tellimus" nuppu.

3.7. "Esita tellimus" nupp kinnitab tellimuse andmed ning viib järgmisele lehele, kus on info Makseviiside kohta ning kokkuvõte tellimusest.

 

4. TOODETE EEST TASUMINE

4.1. Ülekandega pangakontole. Arve tuleb automaatselt PDF-failina tellimuses märgitud meilikontole.

4.2. Ülekanne tuleb sooritada 5-päeva jooksul

4.3. Kui makse ei ole 5-päeva jooksul kontole laekunud, siis loetakse seda Kliendi sooviks ostust loobuda ning Kaupmees tühistab tellimuse.

4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100% ettemaksu puhul.

 

 5. TOODETE KOHALETOIMETAMINE

5.1. Toote tarnimiseks kasutab Kaupmees SmartPOSTi pakiautomaadi teenust; Omniva pakiautomaate ning Tähitult saatmist.

5.2. Kaupmees saadab tellitud kaupa ka väljaspoole Eestit. Kauba täpsed tarnetingimused lepitakse sel juhul Kliendiga eelnevalt kokku.

5.3. Veebipoest ostetavad kohe olemas kaubad saadetakse välja 24h jooksul peale makse laekumist, tellitavad kaubad 70 päeva jooksul. Nädalavahetustel ja riigipühadel väljastamist ei toimu.

5.4. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.

 

6. KAUBA TAGASTAMINE

6.1. Kui kauba kättesaamisel selgub, et kaup ei vasta Kliendi ootustele või kaup ei sobi, siis on Kliendil õigus kaupa tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema kasutamata.

6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus marikadisain@gmail.com

6.3. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Kaupmehele.

6.6. Klient kannab kauba tagastamise kulud kuni 10 euro ulatuses vastavalt VÕS § 194 lg 4.

6.7. Kauba 14-päevane tagastamisõigus ei kehti nendele toodetele, mis on spetsiaalselt Kliendi tellimuse järgi valmistatud (VÕS § 53 lg 4).

6.8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule.

 

7. VASTUTUS

7.1. Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Kaupmees ei vastuta: (1) kauba rikkumise eest kliendi süül; (2) kauba mittesihtotstarbelise kasutamise tulemusel tekkinud vigade eest; (3) kauba jooksva kulumise eest tavakasutamise korral.

7.3. Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Kaupmehe vastutus kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest kliendile või transpordi ettevõttele.

 

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Kõiki e- poe  külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

8.2. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

9. AUTORIKAITSE

9.1. Kaupmehe e-poes leiduvad materjalid (tekstid, fotod, videod, kujunduselemendid jne.) on autoriõigustega kaitstud ja kuuluvad Kaupmehele.

9.2. Kui Marika Disain OÜ avastab autoriõiguste rikkumise, pöördub Marika Disain OÜ kohtu ja/või politsei poole ja teeb avalduse rikkumise kohta.